Стъклени системи Panorama systems

Panorama systems

Panorama systems е най-добрият продукт за стъклени системи и може да се използва в жилищни или търговски обекти. Panorama предлага повече чист въздух, по-голямо вътрешно пространство, по-ярка дневна светлина. Системата е моторизирана и прави вертикални движения на стъклата вътре в страничните релси и може да се контролира чрез бутони, дистанционни управления и дори чрез таблет с минимални усилия.

Галерия